COVID19 Protocol

Binnen DagBest hechten wij veel waarde aan de gezondheid van onze bezoekers en medewerkers.
Hierom zijn wij actief bezig gegaan maatregelen te stellen naar aanleiding van het Covid-19 virus. Dit
protocol wordt steeds aangepast aan de nieuwste richtlijnen van het RIVM.

U kunt de laatste versie van het COVID-19 protocol hieronder inzien:

Covid-19 protocol DagBest december 2020